Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 130.00, H.1 : 23.00
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 37.40, O.D.1 : 130.00, H.1 : 20.00
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 37.50, O.D.1 : 114.00, H.1 : 21.50
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 37.40, O.D.1 : 130.00, H.1 : 20.00
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL Replacement for: HYUNDAI / KIA
  I.D.1 : 37.40 , O.D.1 : 120.00 , H.1 : 21.00
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL
  I.D.1 : 37.40, O.D.1 : 130.00, H.1 : 20.00
  0
  Алтернативен списък
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL
  I.D.1 : 31.50 , O.D.1 : 114.50 , H.1 : 20.00
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL
  I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 114.00, H.1 : 9.50
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL
  I.D.1 : 34.30, O.D.1 : 130.30, H.1 : 19.00
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL
  I.D.1 : 37.60, O.D.1 : 114.00, H.1 : 22.00
  Категория: Дискове на изправители и алтернаторни регулатори Producer: AS-PL