Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, I.D.1 : 33.50, O.D.1 : 90.90, Мощност : 4.00, H.1 : 31.50, O.D.1 : 95.50, H.2 : 28.20, H.1 : 120.50, L.1 : 64.00, G.1 : 5.80, Matching Brush set: : BSX216-217, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, I.D.1 : 30.70, O.D.1 : 85.80, Мощност : 2.30, H.1 : 26.30, H.2 : 21.00, O.D.1 : 86.00, H.1 : 96.50, L.1 : 71.00, G.1 : 6.30, Matching Brush set: : BSX192-193, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 34.00, Напрежение : 24, O.D.1 : 91.00, Мощност : 5.50, H.1 : 29.70, O.D.1 : 95.00, H.2 : 25.40, H.1 : 125.50, L.1 : 66.50, G.1 : 6.40, Matching Brush set: : BSX190-191, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, I.D.1 : 33.00, Напрежение : 12, O.D.1 : 91.00, Мощност : 3.00, H.1 : 31.00, H.2 : 27.30, O.D.1 : 95.00, O.D.1 : 95.00, H.1 : 121.00, L.1 : 120.70, L.1 : 52.00, G.1 : 7.70, Matching Brush set: : BSX194-195, Rotation : CW, Brush holder : SBH0075
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 92.30, Мощност : 3.00, H.1 : 32.00, O.D.1 : 95.00, H.2 : 28.20, H.1 : 115.50, L.1 : 75.00, G.1 : 6.60, Matching Brush set: : BSX222-223, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, I.D.1 : 48.00, O.D.1 : 111.00, Мощност : 6.70, H.1 : 45.60, O.D.1 : 115.50, H.2 : 36.50, H.1 : 176.00, G.1 : 9.10, Matching Brush set: : BSX177 , Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 92.00, Мощност : 4.20, H.1 : 31.50, O.D.1 : 95.00, H.2 : 28.00, H.1 : 115.50, L.1 : 75.00, G.1 : 6.50, Matching Brush set: : SB0001, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 83.80, Мощност : 2.20, H.1 : 27.60, H.2 : 18.70, O.D.1 : 93.00, H.1 : 82.50, H.2 : 75.00, G.1 : 7.70, Matching Brush set: : BSX151, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, I.D.1 : 34.20, O.D.1 : 91.70, Мощност : 4.00, H.1 : 31.70, H.2 : 28.30, O.D.1 : 95.00, H.1 : 115.50, L.1 : 76.00, G.1 : 6.80, Matching Brush set: : SB0001, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 24, Мощност : 5.50, I.D.1 : 91.00, O.D.1 : 95.00, H.1 : 157.50, H.2 : 128.00, Matching Brush set: : SB0001, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, I.D.1 : 34.00, O.D.1 : 92.00, Мощност : 4.00, H.1 : 31.50, I.D.1 : 91.00 , O.D.1 : 94.00, O.D.1 : 95.30, H.2 : 23.00, H.1 : 126.60 , H.1 : 126.30, L.1 : 90.00, G.1 : 7.00, Matching Brush set: : BSX222-223, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 85.50, Мощност : 2.60, I.D.1 : 79.50, H.1 : 25.00, O.D.1 : 86.60, H.2 : 21.00, H.1 : 121.50, L.1 : 75.00, H.2 : 96.40, G.1 : 6.30, Matching Brush set: : UD51726SB, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Напрежение : 12, I.D.1 : 40.50, O.D.1 : 79.60, Мощност : 3.00, H.1 : 30.00, H.2 : 25.00, O.D.1 : 90.00, H.1 : 81.00, H.2 : 75.00, G.1 : 8.30, Matching Brush set: : SB2004, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
Напрежение : 12, I.D.1 : 38.80, O.D.1 : 90.50, Мощност : 3.00, H.1 : 34.00, H.2 : 18.40, O.D.1 : 92.20, H.1 : 72.00, H.2 : 69.00, G.1 : 7.80, Matching Brush set: : SB9006, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
Напрежение : 12, I.D.1 : 40.00, O.D.1 : 73.20, Мощност : 1.00, H.1 : 22.30, O.D.1 : 75.00, H.2 : 13.00, H.1 : 54.50, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : PLSX5, Rotation : ACW
Категория: Статори за стартерни бобини Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Напрежение : 12, Мощност : 4.00, O.D.1 : 95.00, H.1 : 160.00, H.2 : 120.60
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETON
Напрежение : 12, I.D.1 : 36.50, O.D.1 : 73.50, Мощност : 1.00, H.1 : 22.50, H.2 : 18.00, O.D.1 : 75.00, H.1 : 54.50, G.1 : 6.00, Matching Brush set: : PLSX5, Rotation : ACW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
Напрежение : 24, I.D.1 : 33.00, O.D.1 : 77.50, Мощност : 3.50, H.1 : 28.00, H.2 : 22.20, O.D.1 : 90.00, L.1 : 102.00, G.1 : 6.20, Matching Brush set: : SB9009(LETRIKA)
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
Категория: Статори за стартерни бобини Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 1.00, O.D.1 : 74.60, H.1 : 54.60, H.2 : 76.00
Категория: Статори за стартерни бобини Producer: AS-PL
I.D.1 : 58.30, O.D.1 : 68.10, H.1 : 62.60
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 2.30, I.D.1 : 79.00, O.D.1 : 86.40, H.1 : 92.00, Matching Brush set: : BSX192-193, Rotation : CW
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
Напрежение : 24, O.D.1 : 91.00, H.1 : 87.00, Matching Brush set: : SB9035S
Категория: Стартерни четкодържачи Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, I.D.1 : 81.00, O.D.1 : 93.00, H.1 : 76.50, H.2 : 69.00, Matching Brush set: : BSX151