Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Мощност : 4.00, I.D.1 : 90.50, Външният диаметър : 95.30, H. : 121.00, Rotation : CW, Brush gear: : BSX216-217, Brush holder : SBH0040
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 2.30, I.D.1 : 79.50, Външният диаметър : 86.10, L. : 96.50, Rotation : CW, Brush gear: : BSX192-193, Brush holder : SBH0023
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Мощност : 5.50, I.D.1 : 91.00, Външният диаметър : 95.20, L. : 125.90, Rotation : CW, Brush gear: : BSX190-191, Brush holder : SBH0026
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 3.00, I.D.1 : 90.60, Външният диаметър : 95.00, L. : 115.50, L.2 : 108.00, Rotation : CW, Brush gear: : BSX222-223, Brush holder : SBH0049
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Мощност : 6.70, Външният диаметър : 115.60, H. : 211.00, H.2 : 176.00
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 4.20, I.D.1 : 90.90, Външният диаметър : 95.00, L. : 115.50, L.2 : 108.20, Rotation : CW, Brush gear: : SB0001, Brush holder : SBH0043
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, I.D.1 : 81.00, Външният диаметър : 93.20, L. : 82.70, L.2 : 75.50, Rotation : CW, Brush gear: : BSX151, Brush holder : SBH0010
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Мощност : 4.00, Външният диаметър : 95.00, H. : 117.00, H.2 : 145.50, Rotation : CW, Brush gear: : SB0001, Brush holder : SBH0046
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Напрежение : 12, Мощност : 2.50, I.D.1 : 83.00, Външният диаметър : 90.40, H. : 105.20, H.2 : 96.20 , Rotation : CW, Brush gear: : SB5014
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Напрежение : 12, Мощност : 3.00, I.D.1 : 78.30, Външният диаметър : 90.00, H. : 81.00, H.2 : 74.50, Rotation : CW, Brush gear: : SB2004
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, I.D.1 : 71.30, Външният диаметър : 82.30, H. : 71.70, H.2 : 63.30, Rotation : CW, Brush gear: : SB5007
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Напрежение : 12, Мощност : 2.00, Външният диаметър : 78.30, H. : 83.50 , H.2 : 74.90 , Rotation : CW, Brush gear: : UD44413SB
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Напрежение : 12, Мощност : 3.00, I.D.1 : 83.00, Външният диаметър : 92.50, L. : 71.90, L.2 : 68.80, Rotation : CW, Brush gear: : SB9006, Brush holder : SBH9010
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Напрежение : 12, Мощност : 1.00, I.D.1 : 64.10, Външният диаметър : 75.00, L. : 54.60, Rotation : ACW, Brush gear: : PLSX5, Brush holder : SBH9021
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Напрежение : 12, Мощност : 1.00, Външният диаметър : 64.00, H. : 83.00 , Rotation : ACW, Brush gear: : PLSX5 , Brush holder : SBH9021
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
Напрежение : 12, Мощност : 4.00, Външният диаметър : 95.00, H. : 160.00, H.2 : 120.60
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Напрежение : 12, Мощност : 1.00, Външният диаметър : 75.00, H. : 87.30
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: Letrika Replacement for: Iskra / Letrika
Напрежение : 24, Мощност : 3.50, I.D.1 : 86.00, Външният диаметър : 90.00, H. : 105.00, H.2 : 100.00, L. : 102.00
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 1.00, Външният диаметър : 74.60, L. : 54.60, L.2 : 76.00
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL
Напрежение : 12, I.D.1 : 58.30, Външният диаметър : 68.10 , H. : 62.60
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 2.30, I.D.1 : 79.00, Външният диаметър : 86.40 , H. : 94.70 , H.2 : 92.60, Rotation : CW, Brush gear: : BSX192-193, Brush holder : SBH0023
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL
Напрежение : 24, Външният диаметър : 91.00, H. : 87.00, Brush gear: : SB9035S
Категория: Статори с бобини и четкодържачи за стартери Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, I.D.1 : 81.00, Външният диаметър : 93.00, L. : 76.50, L.2 : 69.00, Brush gear: : BSX151, Brush holder : SBH0010