Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
L.1 : 40.40
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 22.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 20.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 45, O.D.1 : 12.80, Lead. : 20.60
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 45, O.D.1 : 12.80, Lead. : 20.30
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 32, O.D.1 : 12.80, Lead. : 20.60
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 32, O.D.1 : 12.80, Lead. : 20.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 32, O.D.1 : 12.90, Lead. : 20.40
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, O.D.1 : 12.80, Lead. : 20.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, O.D.1 : 12.80, Lead. : 20.60
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 11.80, Lead. : 19.60
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.00, Lead. : 21.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 330, O.D.1 : 11.80, Lead. : 19.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 330, O.D.1 : 11.80, Lead. : 19.50
0
Алтернативен списък
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, O.D.1 : 11.80, Lead. : 19.30
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, O.D.1 : 12.00, Lead. : 20.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 26.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 12.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 25, V. : 330, O.D.1 : 11.00, Lead. : 15.50
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 25, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 18.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 17.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 14.40
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 25, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 14.00
Категория: Диод - на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.80, Lead. : 14.40