Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  Напрежение : 12, Интензивност : 150, O.D.1 : 188.30, I.D.1 : 112.20, H.1 : 102.70
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
  Напрежение : 12, Интензивност : 190, O.D.1 : 168.30, I.D.1 : 108.00, H.1 : 116.00, No. of leads : 6
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
  Напрежение : 12, I.D.1 : 144.00, I.D.2 : 35.00, Интензивност : 190, O.D.1 : 168.30, I.D.1 : 107.60, H.1 : 116.00, O.D.1 : 144.00, No. of leads : 6
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  Напрежение : 12, Интензивност : 190, I.D.1 : 98.10, O.D.1 : 151.00, H.1 : 110.80, No. of leads : 3
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL
  Напрежение : 12, I.D.1 : 37.70, Интензивност : 155, O.D.1 : 149.00, H.1 : 147.00, No. of leads : 3
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL
  Напрежение : 12, I.D.1 : 34.40, Интензивност : 190, I.D.1 : 110.00, O.D.1 : 168.00, H.1 : 118.00, No. of leads : 6
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL
  Напрежение : 12, Интензивност : 190, O.D.1 : 152.80, I.D.1 : 99.40, H.1 : 146.50, No. of leads : 3
  Категория: Заден капак на алтернатора Producer: AS-PL