Категория: Уплътнения Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 155.00, O.D.1 : 159.40, H.1 : 5.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 155.00, O.D.1 : 159.40, H.1 : 5.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 53.00, O.D.1 : 57.00, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 53.00, O.D.1 : 57.00, H.1 : 2.00
0
Алтернативен списък
Категория: Zimmering'ове Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 28.00, O.D.1 : 47.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 6.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 28.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 134.00, O.D.1 : 138.80, H.1 : 1.50
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 134.00, O.D.1 : 138.80, H.1 : 1.50
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 27.00, H.1 : 7.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 36.00, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 34.50, O.D.1 : 39.50, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 34.50, O.D.1 : 39.50, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 25.70, O.D.1 : 29.00, H.1 : 1.60
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 25.70, O.D.1 : 29.00, H.1 : 1.60
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 32.00, H.1 : 9.30, H.2 : 8.00
Категория: Zimmering'ове Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 11.80, O.D.1 : 28.00, H.1 : 7.50
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 2.00
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 121.00, O.D.1 : 126.00, H.1 : 2.50
Категория: о-пръстени Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 121.00, O.D.1 : 126.00, H.1 : 2.50