Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
L.1 : 40.40
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: TRANSPO
V. : 200, O.D.1 : 2.70, L.1 : 58.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: TRANSPO
Amp. : 2.5, V. : 200, O.D.1 : 3.80, L.1 : 63.20
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: TRANSPO
Amp. : 3, V. : 200, O.D.1 : 5.20, L.1 : 63.60
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.77(1/2”)OD, L.1 : 1.4Dia×23L
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 330, O.D.1 : 12.90, L.1 : 20.50
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 45, O.D.1 : 12.80, L.1 : 20.20
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 45, O.D.1 : 12.80, L.1 : 20.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 32, O.D.1 : 12.90, L.1 : 20.60
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 32, O.D.1 : 12.80, L.1 : 20.00
0
Алтернативен списък
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 32, O.D.1 : 12.80, L.1 : 20.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 60, V. : 32, O.D.1 : 12.80, L.1 : 20.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 60, V. : 32, O.D.1 : 12.80, L.1 : 20.30
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 330, O.D.1 : 12.80, L.1 : 26.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 60, V. : 330, O.D.1 : 12.80, L.1 : 11.80
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 25, V. : 330, O.D.1 : 11.00, L.1 : 16.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 25, V. : 330, O.D.1 : 12.70, L.1 : 18.70
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.80, L.1 : 17.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 330, O.D.1 : 12.80, L.1 : 15.60
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 25, V. : 330, O.D.1 : 12.80, L.1 : 13.30
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.80, L.1 : 11.20
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 13.00, L.1 : 14.20
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
Diode. : +, Amp. : 50, V. : 330, O.D.1 : 12.80, L.1 : 53.00
Категория: Диод + на алтернаторен изправител Producer: AS-PL
Diode. : +, Amp. : 35, V. : 330, O.D.1 : 12.70, L.1 : 51.00