Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 41.60, L.2 : 18.00, Брой на канали : 5, d. : M16X1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.70, Ширина : 37.20, L.2 : 17.60, Брой на канали : 5, d. : M16X1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 43.00, L.2 : 18.60, Брой на канали : 5, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 37.40, L.2 : 5.20, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.60, Ширина : 35.70, L.2 : 4.90, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.60, Ширина : 36.50, L.2 : 5.30, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 41.80, L.2 : 15.20, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.50, Ширина : 38.30, L.2 : 14.60, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
0
Алтернативен списък
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 43.00, L.2 : 14.80, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 42.10, L.2 : 15.20, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.80, Ширина : 41.10, L.2 : 14.60, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
0
Алтернативен списък
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 42.00, L.2 : 15.40, Брой на канали : 6, d. : M16X1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 50.00, Ширина : 39.90, L.2 : 15.20, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 49.80, Ширина : 40.20, L.2 : 13.60, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 49.30, Ширина : 40.70, L.2 : 14.50, Брой на канали : 6, d. : M16X1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 37.20, L.2 : 4.80, Брой на канали : 5, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.90, Ширина : 35.00, L.2 : 4.80, Брой на канали : 5, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.80, Ширина : 35.00, L.2 : 5.20, Брой на канали : 5, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.10, Ширина : 37.00, L.2 : 4.70, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 55.90, Ширина : 38.00, L.2 : 5.50, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 56.00, Ширина : 37.80, L.2 : 5.90, Брой на канали : 6, d. : M16X1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 50.00, Ширина : 39.80, L.2 : 14.60, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: Ina Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 49.60, Ширина : 39.30, L.2 : 14.30, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5
Категория: Ремъчни шайби за алтернатор със свободен ход Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Диаметър на отвора на ос : 17.00, Диаметър на колело : 50.00, Ширина : 42.00, L.2 : 14.20, Брой на канали : 6, d. : M16x1.5