Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Брой на зъбите : 13, Ос : 12.5, O.D.2 : 40.50, Дължина : 15.20, Оборот : ACW
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 37.70, H.1 : 2.30
0
Алтернативен списък
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, T.1 : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, T.1 : 2.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, T.1 : 1.00, W.1 : 22.80
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Алтернативен списък
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 18.50, H.1 : 3.00
0
Алтернативен списък
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 17.00, H.1 : 3.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 25.80, H.1 : 1.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 36.00, T.1 : 1.50
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 21.50
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.00, T.1 : 1.00
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 14.00, O.D.2 : 12.50, H.1 : 3.50
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 18.90, O.D.2 : 17.40, H.1 : 7.20
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 18.30, O.D.1 : 21.50, T.1 : 1.60
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 20, Ос : 13.50, H.1 : 18.10, Диаметър на пиньон : 34.70
Категория: Предпазители на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 19, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 32.30, H.1 : 18.30