Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, Външният диаметър : 78.00, H. : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 24, Мощност : 4.00, Външният диаметър : 110.00, H. : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 3.00, Външният диаметър : 100.00, H. : 140.30, Rotation : CW, Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, Външният диаметър : 87.40, H. : 107.70, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Напрежение : 12, Мощност : 3.00, Външният диаметър : 91.60 , H. : 115.00 , Rotation : CW, Brush holder : SBH0049, Brush gear: : BSX222-223
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, Външният диаметър : 67.50 , H. : 89.30 , H.2 : 80.60 , Rotation : CW, Brush gear: : SB2005
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Напрежение : 24, Мощност : 5.00, H. : 92.00, L. : 192.60, Rotation : CW, Brush gear: : SB5031
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, H. : 89.50, L. : 185.00, Brush gear: : SB5002
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Напрежение : 12, Мощност : 3.00, Външният диаметър : 77.00, H. : 108.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH9010, Brush gear: : SB9006
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Напрежение : 12, Мощност : 2.70, Външният диаметър : 74.00, L. : 76.00, Brush holder : SBH9010, Brush gear: : SB9006
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Напрежение : 12, Мощност : 1.00, Външният диаметър : 59.00, H. : 84.60, Rotation : ACW, Brush holder : SBH9021 , Brush gear: : PLSX5
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
Напрежение : 24, Мощност : 4.50, H. : 100.50, L. : 216.50
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
H. : 74.00
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 1.80, Външният диаметър : 65.00 , H. : 68.90
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Външният диаметър : 98.20, H. : 143.80 , H.2 : 113.60
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 2.20, I.D.1 : 60.70 , H. : 100.20 , H.2 : 89.20 , L. : 133.70
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 24, I.D.1 : 62.10 , Външният диаметър : 66.00 , H. : 83.50
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Външният диаметър : 62.10, L. : 83.80 , L.2 : 80.40 , Brush gear: : SB2005
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Мощност : 4.20, Външният диаметър : 92.00 , H. : 98.20, H.2 : 83.00
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 24, Мощност : 4.00, Външният диаметър : 99.00 , H. : 149.80 , H.2 : 127.40
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 24, Мощност : 3.00, H. : 101.50 , H.2 : 90.30
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 24, Мощност : 2.50, Външният диаметър : 83.40 , H. : 110.00 , H.2 : 78.50 , L. : 172.60
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 12, Външният диаметър : 114.00 , L. : 142.20 , L.2 : 134.80
Категория: Бобини с четкодържачи за стартер Producer: AS-PL
Напрежение : 24, Мощност : 4.00, Външният диаметър : 91.60 , H. : 100.80 , H.2 : 83.50 , Brush gear: : SB0001