Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 20, Ос : 13.50, H.1 : 18.10, Диаметър на пиньон : 34.70
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 19, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 32.30, H.1 : 18.30
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 32.50
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 18, I.D.2 : 17.10, Диаметър на пиньон : 37.80, Дължина : 23.50
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 18, Ос : 17.00, Диаметър на пиньон : 33.90, Дължина : 23.40
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 12.10, O.D.1 : 18.20, T.1 : 3.50
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.10, O.D.1 : 17.30, H.1 : 6.00
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.22, O.D.1 : 20.00, H.1 : 5.50
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.60, O.D.1 : 22.00, H.1 : 6.30
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 11.20, O.D.1 : 16.50, H.1 : 4.80
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.25, H.1 : 4.60
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.25, H.1 : 4.60
0
Алтернативен списък
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 23.90, H.1 : 4.00
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 23.90, H.1 : 4.00
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.10, O.D.1 : 13.10, H.1 : 4.30
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 18.60, Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 21, O.D.1 : 40.20, L.1 : 34.30
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 12.20, O.D.1 : 17.50, H.1 : 5.80
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 24.50, H.1 : 5.80
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 29.94, H.1 : 0.45
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.50
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.50
0
Алтернативен списък
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 11.30, O.D.1 : 15.70, H.1 : 3.30
Категория: Основи за обезопасяване на стратери Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.80