Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, T.1 : 1.00, W.1 : 22.80
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Алтернативен списък
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 20, Ос : 13.50, H.1 : 18.10, Диаметър на пиньон : 34.70
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 19, Ос : 13.50, Диаметър на пиньон : 32.30, H.1 : 18.30
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 32.50
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 18, Ос : 17.00, Диаметър на пиньон : 33.90, Дължина : 23.40
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 19.80, O.D.1 : 25, T.1 : 1
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 46.20, W.1 : 23.10, T.1 : 1
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.90, O.D.1 : 28.60, T.1 : 1.60
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.23, O.D.1 : 17.10, T.1 : 2.00
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 14.30, T.1 : 2.00
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.20, O.D.1 : 17.60, T.1 : 2.16
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.20, O.D.1 : 17.60, T.1 : 2.16
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 25.00, L.1 : 46.00, T.1 : 5.00
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.60, O.D.1 : 22.50, T.1 : 2.00
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 29.60, T.1 : 1.50
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 7.60, O.D.1 : 19.30, T.1 : 1.50
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 10.50, T.1 : 1.60
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 10.50, T.1 : 1.60
0
Алтернативен списък
Категория: Предпазители за стартери Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 14.50, T.1 : 2.00