Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Lead. : 40.40
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.77(1/2”)OD, Lead. : 1.4Dia×23L
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 20.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 45, Dim. : 12.80, Lead. : 20.60
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 45, Dim. : 12.80, Lead. : 20.30
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.60
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 32, Dim. : 12.90, Lead. : 20.40
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.00
0
Lista alternative
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, Dim. : 12.80, Lead. : 20.60
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 11.80, Lead. : 19.60
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.00, Lead. : 21.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 330, Dim. : 11.80, Lead. : 19.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 330, Dim. : 11.80, Lead. : 19.50
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, Dim. : 11.80, Lead. : 19.30
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 32, Dim. : 12.00, Lead. : 20.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 26.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 60, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 12.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 25, V. : 330, Dim. : 11.00, Lead. : 15.50
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Diode. : -, Amp. : 25, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 18.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 17.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 50, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 14.40
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 25, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 14.00
Kategori: Dioda - e qarkut magnetik të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
Diode. : -, Amp. : 35, V. : 330, Dim. : 12.80, Lead. : 14.40