Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 78.00, H. : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, Εξ. Διαμ. : 110.00, H. : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, Εξ. Διαμ. : 100.00, H. : 140.30, Rotation : CW, Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 87.40, H. : 107.70, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, Εξ. Διαμ. : 91.60 , H. : 115.00 , Rotation : CW, Brush holder : SBH0049, Brush gear: : BSX222-223
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, Εξ. Διαμ. : 67.50 , H. : 89.30 , H.2 : 80.60 , Rotation : CW, Brush gear: : SB2005
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 24, Ισχύς : 5.00, H. : 92.00, L. : 192.60, Rotation : CW, Brush gear: : SB5031
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, H. : 89.50, L. : 185.00, Brush gear: : SB5002
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Τάση : 12, Ισχύς : 3.00, Εξ. Διαμ. : 77.00, H. : 108.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH9010, Brush gear: : SB9006
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Τάση : 12, Ισχύς : 2.70, Εξ. Διαμ. : 74.00, L. : 76.00, Brush holder : SBH9010, Brush gear: : SB9006
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Magneton
Τάση : 12, Ισχύς : 1.00, Εξ. Διαμ. : 59.00, H. : 84.60, Rotation : ACW, Brush holder : SBH9021 , Brush gear: : PLSX5
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: Nikko
Τάση : 24, Ισχύς : 4.50, H. : 100.50, L. : 216.50
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
H. : 74.00
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 1.80, Εξ. Διαμ. : 65.00 , H. : 68.90
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 98.20, H. : 143.80 , H.2 : 113.60
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 2.20, I.D.1 : 60.70 , H. : 100.20 , H.2 : 89.20 , L. : 133.70
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 24, I.D.1 : 62.10 , Εξ. Διαμ. : 66.00 , H. : 83.50
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 62.10, L. : 83.80 , L.2 : 80.40 , Brush gear: : SB2005
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Ισχύς : 4.20, Εξ. Διαμ. : 92.00 , H. : 98.20, H.2 : 83.00
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, Εξ. Διαμ. : 99.00 , H. : 149.80 , H.2 : 127.40
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 24, Ισχύς : 3.00, H. : 101.50 , H.2 : 90.30
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 24, Ισχύς : 2.50, Εξ. Διαμ. : 83.40 , H. : 110.00 , H.2 : 78.50 , L. : 172.60
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 114.00 , L. : 142.20 , L.2 : 134.80
Κατηγορία: Περιελίξεις με ψήκτρες-κρατηστές εκκινητήρων Producer: AS-PL
Τάση : 24, Ισχύς : 4.00, Εξ. Διαμ. : 91.60 , H. : 100.80 , H.2 : 83.50 , Brush gear: : SB0001