Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 25.80, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 21.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.00, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 21.20, O.D.1 : 47.40, W.1 : 23.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 21.20, O.D.1 : 47.40, W.1 : 23.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 18.30, O.D.1 : 21.50, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 12.80, O.D.1 : 16.00, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 15.30, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 43.40, W.1 : 21.90, T.1 : 1.20
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 19.80, O.D.1 : 25.00, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 46.20, W.1 : 23.10, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HINO
I.D.1 : 14.90, O.D.1 : 21.20, H.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.90, O.D.1 : 30.00, H.1 : 1.60