Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 20, Άξονας : 13.50, H.1 : 18.10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 34.70
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 19, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 32.30, H.1 : 18.30
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 20.80, O.D.1 : 23.70, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 32.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 18, Άξονας : 17.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 33.90, Μήκος : 23.40
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 19.80, O.D.1 : 25, T.1 : 1
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 46.20, W.1 : 23.10, T.1 : 1
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.90, O.D.1 : 28.60, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.23, O.D.1 : 17.10, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 14.30, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.20, O.D.1 : 17.60, T.1 : 2.16
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.20, O.D.1 : 17.60, T.1 : 2.16
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 25.00, L.1 : 46.00, T.1 : 5.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 18.60, O.D.1 : 22.50, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 29.60, T.1 : 1.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 7.60, O.D.1 : 19.30, T.1 : 1.50
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 10.50, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 6.30, O.D.1 : 10.50, T.1 : 1.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 10.70, O.D.1 : 14.50, T.1 : 2.00