Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων : 13, Άξονας : 12.5, O.D.2 : 40.50, Μήκος : 15.20, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 25.80, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 21.50
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.00, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 18.30, O.D.1 : 21.50, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.2 : 12.80, O.D.2 : 16.00, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 15.30, H.1 : 1.60
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 22.50, O.D.1 : 43.40, W.1 : 21.90, T.1 : 1.20
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 19.80, O.D.1 : 25, T.1 : 1
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 46.20, W.1 : 23.10, T.1 : 1
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Hino
I.D.1 : 14.90 , O.D.1 : 21.20 , T.1 : 2.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: Bosch
H.1 : 3.00, L.1 : 9.90
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL
I.D.1 : 24.80, O.D.1 : 46.00, L.1 : 23.00, T.1 : 1.2