Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων : 13, Άξονας : 12.5, O.D.2 : 40.50, Μήκος : 15.20, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.60, O.D.1 : 37.70, H.1 : 2.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, T.1 : 1.00, W.1 : 22.80
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 18.50, H.1 : 3.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 17.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 25.80, H.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 30.00, O.D.1 : 36.00, T.1 : 1.50
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 21.50
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 20.00, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 14.00, O.D.2 : 12.50, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 18.90, O.D.2 : 17.40, H.1 : 7.20
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 18.30, O.D.1 : 21.50, T.1 : 1.60
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 20, Άξονας : 13.50, H.1 : 18.10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 34.70
Κατηγορία: Ασφάλειες των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 19, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 32.30, H.1 : 18.30