Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 39.00, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 103.70, L.2 : 15.70, Splines : 10
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 66.00, H.1 : 23.00
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.2 : 18.00, O.D.2 : 79.40, H.1 : 30.00
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 45.70, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 116.00, L.2 : 18.00, Splines : 16
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 45.50, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 121.40, L.2 : 21.20, Splines : 10
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.2 : 18.00, O.D.1 : 74.00, L.1 : 27.00
0
Алтернативен списък
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 73.40, H.1 : 13.30
Категория: Капаци за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 22.40, O.D.1 : 70.00, H.1 : 13.30
Категория: Стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 73.50, O.D.2 : 8.00, L.1 : 117.10, L.2 : 3.00, No. of teeth : 42, Splines : 16
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 47.80, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 116.50, L.2 : 21.00, Splines : 10
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 70.00, H.1 : 24.00
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 45.40, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 109.30, L.2 : 3.10, Splines : 16
Категория: Скорости за стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 48.60, O.D.1 : 62.20, L.1 : 13.30, No. of teeth : 38
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 47.80, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 132.30, L.2 : 20.80, Splines : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 44.50, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 108.00, L.2 : 2.80, Splines : 16
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 42.10, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 10.00, L.1 : 111.30, L.2 : 15.00, Splines : 10
Категория: Стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 66.00, O.D.2 : 10.00, L.1 : 110.70, L.2 : 15.20, No. of teeth : 36, Splines : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 60.40, O.D.2 : 21.00, O.D.3 : 14.10, L.1 : 170.60, L.2 : 25.40, Splines : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 42.20, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 11.00, L.1 : 108.40, L.2 : 2.50, Splines : 16
Категория: Стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 70.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 116.40, L.2 : 20.60, No. of teeth : 40, Splines : 10
Категория: Капаци на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 32.00, O.D.1 : 91.00, L.1 : 40.30
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 40.50, O.D.2 : 18.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 122.80, L.2 : 21.00, Splines : 10
Категория: Стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 73.50, O.D.2 : 12.00, L.1 : 132.40, L.2 : 20.60, No. of teeth : 42, Splines : 10
Категория: Оси на стартерни предавки Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 60.40, O.D.2 : 25.00, O.D.3 : 18.00, L.1 : 129.00, Splines : 14/7