Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 20, Άξονας : 13.50, H.1 : 18.10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 34.70
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 19, Άξονας : 13.50, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 32.30, H.1 : 18.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
O.D.1 : 32.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 18, I.D.2 : 17.10, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 37.80, Μήκος : 23.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 18, Άξονας : 17.00, Διάμετρος οδοντωτού τροχού : 33.90, Μήκος : 23.40
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Ford
I.D.1 : 12.10, O.D.1 : 18.20, T.1 : 3.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 12.10, O.D.1 : 17.30, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.22, O.D.1 : 20.00, H.1 : 5.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 14.60, O.D.1 : 22.00, H.1 : 6.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 11.20, O.D.1 : 16.50, H.1 : 4.80
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.25, H.1 : 4.60
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.25, H.1 : 4.60
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 23.90, H.1 : 4.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 23.90, H.1 : 4.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 8.10, O.D.1 : 13.10, H.1 : 4.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Αριθμός δοντίων : 11, I.D.1 : 18.60, O.D.1 : 40.20, Αριθμός κόπτων : 21, L.1 : 34.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 12.20, O.D.1 : 17.50, H.1 : 5.80
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Delco
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 24.50, H.1 : 5.80
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 29.94, H.1 : 0.45
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 11.30, O.D.1 : 15.70, H.1 : 3.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.80