Κατηγορία: Προστασία εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 13.00, I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 17.20, O.D.1 : 16.60, H.1 : 2.00, H.1 : 4.80
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 18.90, O.D.2 : 17.40, H.1 : 7.20
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 21.00, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 21.50, O.D.1 : 25.80, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 21.50, O.D.1 : 25.80, H.1 : 5.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: FORD
I.D.1 : 12.10, O.D.1 : 18.20, H.1 : 3.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 12.10, O.D.1 : 17.30, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.22, O.D.1 : 22.00, H.1 : 5.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 14.60, O.D.1 : 22.00, H.1 : 6.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 11.20, O.D.1 : 16.50, H.1 : 4.80
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.25, H.1 : 4.60
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.00, O.D.1 : 13.25, H.1 : 4.60
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 23.90, H.1 : 4.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 23.90, H.1 : 4.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 8.10, O.D.1 : 13.10, H.1 : 4.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 12.20, O.D.1 : 17.50, H.1 : 5.80
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 24.50, H.1 : 5.80
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 12.50, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.50
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 11.30, O.D.1 : 15.70, H.1 : 3.30
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 12.15, O.D.1 : 17.20, H.1 : 4.80
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 21.00, H.1 : 3.00
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 11.65, O.D.1 : 16.90, H.1 : 4.55
Κατηγορία: Βάσεις προστασίων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
I.D.1 : 11.65, O.D.1 : 16.90, H.1 : 4.55