Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 41.60, L.2 : 18.00, Numri i kanaleve : 5, d. : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.70, Gjerësi : 37.20, L.2 : 17.60, Numri i kanaleve : 5, d. : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 43.00, L.2 : 18.60, Numri i kanaleve : 5, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 37.40, L.2 : 5.20, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.60, Gjerësi : 35.70, L.2 : 4.90, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.60, Gjerësi : 36.50, L.2 : 5.30, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 41.80, L.2 : 15.20, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.50, Gjerësi : 38.30, L.2 : 14.60, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 43.00, L.2 : 14.80, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 42.10, L.2 : 15.20, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.80, Gjerësi : 41.10, L.2 : 14.60, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 42.00, L.2 : 15.40, Numri i kanaleve : 6, d. : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 50.00, Gjerësi : 39.90, L.2 : 15.20, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 49.80, Gjerësi : 40.20, L.2 : 13.60, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 49.30, Gjerësi : 40.70, L.2 : 14.50, Numri i kanaleve : 6, d. : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 37.20, L.2 : 4.80, Numri i kanaleve : 5, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.90, Gjerësi : 35.00, L.2 : 4.80, Numri i kanaleve : 5, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.80, Gjerësi : 35.00, L.2 : 5.20, Numri i kanaleve : 5, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.10, Gjerësi : 37.00, L.2 : 4.70, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.90, Gjerësi : 38.00, L.2 : 5.50, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 37.80, L.2 : 5.90, Numri i kanaleve : 6, d. : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 50.00, Gjerësi : 39.80, L.2 : 14.60, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: Ina Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 49.60, Gjerësi : 39.30, L.2 : 14.30, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 50.00, Gjerësi : 42.00, L.2 : 14.20, Numri i kanaleve : 6, d. : M16x1.5