Προϊόντα στην ιστοσελίδα:
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 41.60, L.2 : 18.00, Σριθμός αυλακώσεων : 5, d. : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.70, Πλάτος : 37.20, L.2 : 17.60, Σριθμός αυλακώσεων : 5, d. : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 43.00, L.2 : 18.60, Σριθμός αυλακώσεων : 5, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 37.40, L.2 : 5.20, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.60, Πλάτος : 35.70, L.2 : 4.90, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.60, Πλάτος : 36.50, L.2 : 5.30, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 41.80, L.2 : 15.20, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.50, Πλάτος : 38.30, L.2 : 14.60, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 43.00, L.2 : 14.80, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 42.10, L.2 : 15.20, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.80, Πλάτος : 41.10, L.2 : 14.60, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 42.00, L.2 : 15.40, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 50.00, Πλάτος : 39.90, L.2 : 15.20, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 49.80, Πλάτος : 40.20, L.2 : 13.60, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 49.30, Πλάτος : 40.70, L.2 : 14.50, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 37.20, L.2 : 4.80, Σριθμός αυλακώσεων : 5, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.90, Πλάτος : 35.00, L.2 : 4.80, Σριθμός αυλακώσεων : 5, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.80, Πλάτος : 35.00, L.2 : 5.20, Σριθμός αυλακώσεων : 5, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.10, Πλάτος : 37.00, L.2 : 4.70, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.90, Πλάτος : 38.00, L.2 : 5.50, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 37.80, L.2 : 5.90, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16X1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 50.00, Πλάτος : 39.80, L.2 : 14.60, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: Ina Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 49.60, Πλάτος : 39.30, L.2 : 14.30, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5
Κατηγορία: Τροχαλίες χαμηλής ταχύτητας της γεννήτριας Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 50.00, Πλάτος : 42.00, L.2 : 14.20, Σριθμός αυλακώσεων : 6, d. : M16x1.5