Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 19, I.D.1 : 21.50, I.D.2 : 19.00, O.D.2 : 49.00, H.1 : 23.50, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 3, I.D.1 : 14.50, O.D.1 : 40.60, L.1 : 120.00, L.2 : 19.50, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Брой на зъбите : 12, I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 46.30, O.D.2 : 22.00, L.1 : 61.00, L.2 : 21.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 23, I.D.1 : 24.00, I.D.2 : 16.50, O.D.1 : 39.70, O.D.2 : 36.00, L.1 : 26.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 21, I.D.1 : 18.50, I.D.2 : 11.50, O.D.1 : 40.30, O.D.2 : 21.00, L.1 : 34.40
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 21, I.D.1 : 15.50, O.D.1 : 40.00, L.1 : 34.50, L.2 : 16.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 21, I.D.1 : 15.50, O.D.1 : 32.00, L.1 : 34.70, L.2 : 16.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 21, I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 37.50, L.1 : 34.50, L.2 : 16.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 21, I.D.1 : 15.50, O.D.1 : 40.00, L.1 : 34.50, L.2 : 16.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 21, I.D.1 : 15.50, O.D.1 : 35.50, L.1 : 34.50, L.2 : 16.00, Оборот : CW
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 28, I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 56.30, L.1 : 27.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 28, I.D.1 : 19.50, O.D.1 : 46.30, L.1 : 27.00, L.2 : 23.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 28, I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 43.70, L.1 : 27.00, L.2 : 23.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 35.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 94.00
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Брой на зъбите : 13, Брой на фрезите : 33, I.D.1 : 20.15, O.D.1 : 34.20, H.1 : 15.45
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 33, I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 37.80, H.1 : 12.50
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 20, O.D.1 : 42.00, H.1 : 18.20
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 10, I.D.1 : 13.80, O.D.1 : 38.70, Брой на фрезите : 20, H.1 : 18.10
Категория: Ремонтни комплекти за стартери Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 32.00, H.1 : 18.40, Teeths : 10, Splines : 20
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 9, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.50, H.1 : 18.10, O.D.1 : 34.70
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 10, Брой на фрезите : 19, I.D.1 : 13.50, O.D.1 : 32.30, H.1 : 18.30
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 11, Брой на фрезите : 30, I.D.1 : 20.70, O.D.1 : 43.00, O.D.2 : 28.00, L.1 : 18.70
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 12, I.D.1 : 20.70, O.D.1 : 46.50, O.D.2 : 28.10
Категория: Пиньони на стартерни бендикси Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Брой на зъбите : 12, Брой на фрезите : 20, I.D.1 : 13.60, O.D.1 : 37.20, H.1 : 17.90