Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 11, I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 40.20, L.1 : 61.50, L.2 : 21.10, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 34.30, L.1 : 61.40, L.2 : 21.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 11, I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 22.00, O.D.2 : 40.60, L.1 : 61.00
Κατηγορία: Bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 10, I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 39.10, O.D.2 : 22.00, L.1 : 61.20, L.2 : 21.40
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 19, I.D.1 : 25.60, O.D.1 : 45.10, L.1 : 22.70
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 19, O.D.2 : 45.00, L.1 : 23.40, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 3, I.D.1 : 14.50, O.D.1 : 40.50, L.1 : 120.00
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 11, I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 40.70, O.D.2 : 24.00, L.1 : 74.70, L.2 : 23.00, Περιστροφή : CW
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, I.D.1 : 10.30, O.D.1 : 34.00, L.1 : 74.70
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 19, I.D.1 : 22.30, O.D.1 : 44.90, L.1 : 42.00
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 17, I.D.1 : 10.20, O.D.2 : 69.00, L.1 : 86.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 9, I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 34.30, O.D.2 : 34.30, L.1 : 61.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 11, I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 24.00, O.D.2 : 40.50, L.1 : 70.50, L.2 : 23.50, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL ZEN Inside Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 10, I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 24.00, O.D.2 : 34.20, L.1 : 75.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 11, I.D.1 : 10.00, O.D.1 : 47.00, L.1 : 86.50, L.2 : 25.40
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Αριθμός δοντίων : 13, Αριθμός κόπτων : 22, I.D.1 : 19.00, O.D.1 : 34.50, L.1 : 20.80, Περιστροφή : ACW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Αριθμός δοντίων : 10, I.D.1 : 12.00, O.D.2 : 32.50, L.1 : 27.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 26, O.D.1 : 46, L.1 : 32.2
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 12, O.D.2 : 46.20, L.1 : 19.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 20, I.D.1 : 17.50, O.D.1 : 32.50, L.1 : 18.00
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 10, Αριθμός κόπτων : 20, O.D.1 : 39.00, L.1 : 17.80
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 9, Αριθμός κόπτων : 20, I.D.1 : 13.90, O.D.1 : 35.00, L.1 : 17.40
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 12, Αριθμός κόπτων : 26, I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 47.20, O.D.2 : 46.00, L.1 : 32.00, Περιστροφή : CW
Κατηγορία: Γρανάζια των bendix για εκκινητήρες Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Αριθμός δοντίων : 11, Αριθμός κόπτων : 20, I.D.1 : 13.90, O.D.1 : 40.00, H.1 : 17.60, Περιστροφή : ACW