Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 14, Брой ламели : 23, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 146.00, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 9, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 113.50, L.2 : 13.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 5.50, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 13, Брой ламели : 23, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 174.20, L.2 : 12.40
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.40, O.D.3 : 12.00, L.1 : 231.50, L.2 : 68.70
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 14, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 125.70, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 9, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 149.00, L.2 : 15.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 14, Брой ламели : 23, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 146.00, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.80, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 13, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 160.00, L.2 : 15.20
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 9, Брой ламели : 23, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 146.00, L.2 : 14.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 6.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 13, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.90, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 179.60, L.2 : 12.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 13, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.20, O.D.3 : 8.00, L.1 : 149.00, L.2 : 15.10
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.20, O.D.3 : 8.00, L.1 : 149.00, L.2 : 15.60
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 5.50, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 13, Брой ламели : 23, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 180.00, L.2 : 12.70
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 4.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 16, Брой ламели : 23, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 168.00, L.2 : 12.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 3.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 16, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.80, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 168.00, L.2 : 12.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.70, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.50, L.1 : 312.00, L.2 : 25.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 1.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 11, Брой ламели : 28, O.D.1 : 52.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 113.40, L.2 : 13.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 5.20, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 29, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.50, L.1 : 355.00, L.2 : 25.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 4.00, Напрежение : 24, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 44.80, O.D.3 : 12.60, L.1 : 337.50, L.2 : 22.80
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 2.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 14, Брой ламели : 28, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 145.90, L.2 : 13.80
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 9.00, Напрежение : 24, Брой ламели : 38, O.D.1 : 100.00, O.D.2 : 61.80, L.1 : 295.00
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 4.20, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 16, Брой ламели : 23, O.D.1 : 59.70, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 179.40, L.2 : 12.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 4.00, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 16, Брой ламели : 23, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 179.50, L.2 : 12.50
Категория: Стартерни ротори Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Мощност : 3.10, Напрежение : 12, Брой на зъбите/ сплините : 10, Брой ламели : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.50, L.1 : 300.60, L.2 : 22.20