Produktët në faqe:
  Gjetur nga VALEO D6G3
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 213.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G3
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -6.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G3
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 213.00, O.1 : 85.00, O.2 : 85.00, O.3 : 120.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G31
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.30, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 64.00, Madhësi B : 24.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 202.00, O.1 : 102.50, C.1 : 9.00, C.2 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G31
  Kategori: Motorino Producer: Valeo Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.30, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 64.00, Madhësi B : 24.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 201.00, O.1 : 102.00, C.1 : 9.50, C.2 : M8x1.25
  0
  Lista alternative
  Gjetur nga VALEO D6G31
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.30, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 64.00, Madhësi B : 26.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 202.00, O.1 : 102.00, C.1 : 10.50, C.2 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G31
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.30, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 64.00, Madhësi B : 24.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1
  0
  Lista alternative
  Gjetur nga VALEO D6G3
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 55.00, Madhësi B : -6.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, 10, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 169.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G3
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Tension : 12, Fuqia : 1.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -6.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, 10, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 165.50, O.1 : 85.00, O.2 : 121.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00, C.3 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G3
  Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
  Tension : 12, Fuqia : 1.00, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 62.00, Madhësi B : -6.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 172.00, O.1 : 84.00, O.2 : 120.00, O.3 : 84.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
  Gjetur nga VALEO D6G332
  Kategori: Motorino Producer: Valeo
  Gjetur nga VALEO D6G3
  Kategori: Motorino Producer: Valeo