Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 17.80, O.D.1 : 23.80, H.1 : 1.50
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 17.80, O.D.1 : 23.80, H.1 : 1.50
  0
  Lista alternative
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
  I.D.1 : 16.20, O.D.1 : 22.00, H.1 : 1.00
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
  I.D.1 : 16.20, O.D.1 : 22.00, H.1 : 1.00
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  I.D.1 : 6.80, O.D.1 : 11.50, H.1 : 1.70
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  I.D.1 : 6.80, O.D.1 : 11.50, H.1 : 1.70
  Kategori: Washers Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
  I.D.1 : 10.10, O.D.1 : 17.00, H.1 : 1.60
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 9.70, O.D.1 : 17.60, H.1 : 1.60
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 14.30, O.D.1 : 22.00, H.1 : 1.10
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 10.20, O.D.1 : 17.00, H.1 : 1.00
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 18.20, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.60
  0
  Lista alternative
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 6.60, O.D.1 : 10.80, H.1 : 2.20
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 17.60, O.D.1 : 24.50, H.1 : 1.50
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 10.20, O.D.1 : 16.40, H.1 : 1.00
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 24.10, H.1 : 1.70
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 16.00, O.D.1 : 22.20, H.1 : 1.50
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 24.00, H.1 : 1.50
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 10.20, O.D.1 : 17.00, H.1 : 1.50
  Kategori: Washers Producer: AS-PL
  I.D.1 : 27.30, O.D.1 : 45.70, H.1 : 0.50
  Kategori: Rondelet e makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL