Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 6.60, Tension : 24, Numri i paretëve : 29, Diametri i rotorës : 83.20, O.D.2 : 50.00, Gjatësi : 255.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Fuqia : 6.60, Tension : 24, Numri i paretëve : 29, Diametri i rotorës : 83, Gjatësi : 255.00
0
Lista alternative
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.90, Tension : 12, Numri i paretëve : 19, Diametri i rotorës : 60, Gjatësi : 232
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 1.10, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 27, Diametri i rotorës : 65, Gjatësi : 253
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 1.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 25, Diametri i rotorës : 59.00, O.D.2 : 34.60, O.D.3 : 12.00, Gjatësi : 227.00, L.2 : 20.60
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.90, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 28, Diametri i rotorës : 59, Gjatësi : 206.5
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.90, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 28, Diametri i rotorës : 59, Gjatësi : 239.5
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.90, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 28, Diametri i rotorës : 59.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Gjatësi : 224.50, L.2 : 34.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 5.00, Tension : 24, Numri i paretëve : 29, Diametri i rotorës : 83.00, O.D.2 : 50.00, Gjatësi : 235.50
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 5.50, Tension : 24, Numri i paretëve : 29, Diametri i rotorës : 82.90, O.D.2 : 49.80, Gjatësi : 269.90
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.80, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, Diametri i rotorës : 60, Gjatësi : 248.5
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 3.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, Diametri i rotorës : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Gjatësi : 334.20, L.2 : 21.20
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 4.00, Tension : 24, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, Diametri i rotorës : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Gjatësi : 334.00, L.2 : 23.80
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 2.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 21, Diametri i rotorës : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.00, Gjatësi : 285.00, L.2 : 22.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 2.40, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 21, Diametri i rotorës : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.70, Gjatësi : 290.20, L.2 : 23.30
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 4.00, Tension : 24, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, Diametri i rotorës : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, Gjatësi : 337.00, L.2 : 23.70
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 3.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 21, Diametri i rotorës : 75.00, O.D.2 : 45.30, O.D.3 : 12.40, Gjatësi : 337.40, L.2 : 24.10
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 1.70, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 23, Diametri i rotorës : 65, Gjatësi : 263
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 1.70, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 23, Diametri i rotorës : 65, Gjatësi : 262
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.85, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, Diametri i rotorës : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Gjatësi : 232.20, L.2 : 19.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.95, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, Diametri i rotorës : 60.00, O.D.2 : 35.20, O.D.3 : 12.00, Gjatësi : 239.00, L.2 : 19.40
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.95, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, Diametri i rotorës : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, Gjatësi : 217.00, L.2 : 19.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 0.95, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, Diametri i rotorës : 60.00, O.D.2 : 35.40, O.D.3 : 11.00, Gjatësi : 228.00, L.2 : 69.30
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Fuqia : 2.20, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 18, Numri i paretëve : 13, Diametri i rotorës : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, Gjatësi : 158.00, L.2 : 12.60