Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 6.60, Tension : 24, Numri i paretëve : 29, O.D.1 : 83.20, O.D.2 : 50.00, L.1 : 255.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 0.90, Tension : 12, Numri i paretëve : 19, O.D.1 : 60, L.1 : 232
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 1.10, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 27, O.D.1 : 65.00, L.1 : 253.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 1.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 25, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 34.60, O.D.3 : 12.00, L.1 : 227.00, L.2 : 20.60
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 0.90, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 28, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 224.50, L.2 : 34.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 5.00, Tension : 24, Numri i paretëve : 29, O.D.1 : 83.00, O.D.2 : 50.00, L.1 : 235.50
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 5.50, Tension : 24, Numri i paretëve : 29, O.D.1 : 82.90, O.D.2 : 49.80, L.1 : 269.90
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 0.80, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, O.D.1 : 60, L.1 : 248.5
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 3.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 334.20, L.2 : 21.20
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 4.00, Tension : 24, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 334.00, L.2 : 23.80
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 2.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 285.00, L.2 : 22.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 2.40, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.40, L.1 : 290.20, L.2 : 23.30
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 4.00, Tension : 24, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 33, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.00, O.D.3 : 12.60, L.1 : 337.00, L.2 : 23.70
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 3.00, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 21, O.D.1 : 75.00, O.D.2 : 45.30, O.D.3 : 12.40, L.1 : 337.40, L.2 : 24.10
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 1.70, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 65, L.1 : 263
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 0.85, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 232.20, L.2 : 19.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 0.95, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.20, O.D.3 : 12.00, L.1 : 239.00, L.2 : 19.40
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 0.95, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.00, O.D.3 : 12.00, L.1 : 217.00, L.2 : 19.00
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 0.95, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, Numri i paretëve : 19, O.D.1 : 60.00, O.D.2 : 35.40, O.D.3 : 11.00, L.1 : 228.00, L.2 : 69.30
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 2.20, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 18, Numri i paretëve : 13, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 30.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 158.00, L.2 : 12.60
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 1.10, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 11, Numri i paretëve : 28, O.D.1 : 55.00, O.D.2 : 32.00, O.D.3 : 8.00, L.1 : 138.30, L.2 : 14.30
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 1.80, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 15, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 58.90, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 161.00, L.2 : 15.50
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 1.60, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 18, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 58.70, O.D.2 : 32.40, O.D.3 : 8.00, L.1 : 148.80, L.2 : 15.60
Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Fuqia : 1.70, Tension : 12, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 11, Numri i paretëve : 23, O.D.1 : 59.00, O.D.2 : 32.30, O.D.3 : 8.00, L.1 : 160.00, L.2 : 15.70