Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 25.00, d. : M10x1.00, b.1 : 9.00
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
L.1 : 24.00, d. : M10x1.50, b.1 : 9.00
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
L.1 : 24.00, d. : M10x1.25, b.1 : 11.00
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
O.D.1 : 18.00, L.1 : 32.50, d. : M18x1.5, d.1 : M12x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
L.1 : 24.50, d. : M18x1.5, d.1 : M16x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
I.D.1 : 5.10, O.D.1 : 18.00, L.1 : 42.60, d. : M18x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
I.D.1 : 6.20, L.1 : 31.50
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 : 18.10, O.D.1 : 28.00, H.1 : 16.10, L.1 : 94.30
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
L.1 : 36.50, d. : M18x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
I.D.1 : 14.40, H.1 : 16.20
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mando
I.D.1 : 18.00, O.D.1 : 27.50, H.1 : 16.20
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
L.1 : 35.60, d. : M18x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
L.1 : 15.20, d. : M9x0.75
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
L.1 : 24.40, d. : M18x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
L.1 : 29.80, d. : M18x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
I.D.1 : 10.50, O.D.1 : 17.90, L.1 : 32.10
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
I.D.1 : 18.20 , O.D.1 : 28.00 , L.1 : 81.60
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
I.D.1 : 12.90 , O.D.1 : 24.90, L.1 : 33.90 , d. : M16x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
O.D.1 : 17.00, L.1 : 31.90, d. : M18x1.5
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
L.1 : 29.40
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
O.D.1 : 27.40, L.1 : 29.50