Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
    Numri i dhëmbëve : 8, Fuqia : 0.85, Tension : 12, Numri i prestarëve : 10, Numri i dhëmbëve/tjerrjeve : 10, I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 23.50, Numri i paretëve : 21, O.D.2 : 44.70, O.D.1 : 50.00, L.1 : 41.60, O.D.2 : 28.00, O.D.3 : 10.00, L.2 : 12.40, L.1 : 155.00, Rrotullim : CW, L.2 : 12.00
    Kategori: Indukt i makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL