Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, lartësi : 21.00, Gjerësi : 6.00, Grubość. : 4.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: Bosch Replacement for: Bosch
Tension : 24, lartësi : 22.00, Gjerësi : 10.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 29.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Tension : 12, lartësi : 22.00, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 4.50, L.1 : 39.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Tension : 12, lartësi : 20.00, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 4.50, L.1 : 32.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Delco
Tension : 12, lartësi : 13.50, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 4.90, L.1 : 27.50
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 22.80, Gjerësi : 7.00, Grubość. : 4.90, L.1 : 53.20
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 26.70, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 51.80
0
Lista alternative
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 17.00, Gjerësi : 7.00, Grubość. : 5.90, L.1 : 42.50
0
Lista alternative
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 17.70, Gjerësi : 7.90, Grubość. : 5.00, L.1 : 32.30
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 16.60, Gjerësi : 7.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 60.50
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 19.00, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 6.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 20.00, Gjerësi : 6.80, Grubość. : 5.80, L.1 : 55.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, lartësi : 21.80, Gjerësi : 7.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 61.60
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Tension : 12/24, lartësi : 14.60, Gjerësi : 6.40, Grubość. : 4.60, L.1 : 49.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Tension : 12, lartësi : 21.70, Gjerësi : 7.00, Grubość. : 4.00, L.1 : 94.70
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Tension : 12, lartësi : 21.70, Gjerësi : 7.00, Grubość. : 4.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Tension : 12, lartësi : 13.00, Gjerësi : 4.40, Grubość. : 4.40, L.1 : 22.90
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Tension : 12, lartësi : 21.60, Gjerësi : 7.00, Grubość. : 4.00, L.1 : 35.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Tension : 12, lartësi : 16.00, Gjerësi : 6.00, Grubość. : 7.00, L.1 : 42.90
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Tension : 12, lartësi : 18.00, Gjerësi : 6.00, Grubość. : 7.00, L.1 : 52.00
0
Lista alternative
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Tension : 12, lartësi : 19.80, Gjerësi : 6.70, Grubość. : 5.80, L.1 : 47.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Tension : 12, lartësi : 23.00, Gjerësi : 6.00, Grubość. : 7.00, L.1 : 49.60
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Tension : 12, lartësi : 23.30, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 4.90, L.1 : 49.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Tension : 12, lartësi : 19.20, Gjerësi : 8.00, Grubość. : 5.00, L.1 : 40.00