Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 5.00, H. : 120.50, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 4.00, H. : 127.60, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 6.60, H. : 133.25, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Fuqia : 2.70, H. : 113.50, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Fuqia : 2.20, H. : 83.09, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 32.00, Tension : 12, Fuqia : 2.20, O.D.1 : 83.80, H.1 : 27.60, H.2 : 18.70, Diametri i jashtëm : 78.00, H. : 115.00, G.1 : 7.70, Matching Brush set: : BSX151, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 23.00, Tension : 24, O.D.1 : 96.70, Fuqia : 4.00, H.1 : 34.00, Diametri i jashtëm : 110.00, H.2 : 25.30, H. : 139.40, G.1 : 8.20, Matching Brush set: : BSX135-145, Brush holder : SBH0002, Brush gear: : BSX135-145
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 6.20, H. : 129.70, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Fuqia : 3.00, H. : 128.30, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 6.70, H. : 150.80
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Fuqia : 3.20, H. : 129.85, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, I.D.1 : 23.00, Fuqia : 3.00, O.D.1 : 96.80, H.1 : 34.00, Diametri i jashtëm : 100.00, H.2 : 26.00, H. : 140.30, G.1 : 10.50, Matching Brush set: : BSX155(IKA), Brush holder : SBH0003, Brush gear: : BSX155(IKA)
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 4.00, H. : 85.00
0
Lista alternative
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 5.50, H. : 92
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 4.00, H. : 85
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Fuqia : 3.00, H. : 84
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 5.50, H. : 94
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 5.20, H. : 142.80
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 9.00, H. : 161.9
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 12, Diametri i jashtëm : 95.00, L. : 120.70, Brush holder : SBH0075
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 86.10, H. : 92.70
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 6.60, H. : 114.00, L. : 306.00
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Tension : 24, Fuqia : 6.60, H. : 156.00, L. : 306.00
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H. : 129.30