Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
  I.D.1 : 11.30, O.D.1 : 21.00, H.1 : 13.90
  Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
  I.D.1 : 16.60, O.D.1 : 29.00, H.1 : 16.60
  Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 21.00, H.1 : 11.10
  Kategori: Koshat e boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL