Produktët në faqe:
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 24, H.1 : 21.00, W.1 : 6.00, T.1 : 4.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
Tension : 24, H.1 : 22.00, W.1 : 10.00, T.1 : 5.00, L.1 : 29.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Tension : 12, H.1 : 22.00, W.1 : 8.00, T.1 : 4.50, L.1 : 39.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Tension : 12, H.1 : 20.00, W.1 : 8.00, T.1 : 4.50, L.1 : 32.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Tension : 12, H.1 : 13.50, W.1 : 8.00, T.1 : 4.90, L.1 : 27.50
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Tension : 12/24, H.1 : 22.30, W.1 : 5.90, T.1 : 5.00, L.1 : 62.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 22.80, W.1 : 7.00, T.1 : 4.90, L.1 : 53.20
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 26.70, W.1 : 8.00, T.1 : 5.00, L.1 : 51.80
0
Lista alternative
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 17.00, W.1 : 7.00, T.1 : 5.90, L.1 : 42.50
0
Lista alternative
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 17.70, W.1 : 7.90, T.1 : 5.00, L.1 : 32.30
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 16.60, W.1 : 7.00, T.1 : 5.00, L.1 : 60.50
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 19.00, W.1 : 8.00, T.1 : 6.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 20.00, W.1 : 6.80, T.1 : 5.80, L.1 : 55.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
Tension : 12, H.1 : 21.80, W.1 : 7.00, T.1 : 5.00, L.1 : 61.60
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12/24, H.1 : 14.60, W.1 : 6.40, T.1 : 4.60, L.1 : 49.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Tension : 12, H.1 : 21.70, W.1 : 7.00, T.1 : 4.00, L.1 : 94.70
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MAGNETI MARELLI
Tension : 12, H.1 : 21.70, W.1 : 7.00, T.1 : 4.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
Tension : 12, H.1 : 13.00, W.1 : 4.40, T.1 : 4.40, L.1 : 22.90
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
Tension : 12, H.1 : 21.60, W.1 : 7.00, T.1 : 4.00, L.1 : 35.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Tension : 12, H.1 : 16.00, W.1 : 6.00, T.1 : 7.00, L.1 : 42.90
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Tension : 12, H.1 : 18.00, W.1 : 6.00, T.1 : 7.00, L.1 : 52.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Tension : 12, H.1 : 19.80, W.1 : 6.70, T.1 : 5.80, L.1 : 47.00
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Tension : 12, H.1 : 23.00, W.1 : 6.00, T.1 : 7.00, L.1 : 49.60
Kategori: Furçat e makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
Tension : 12, H.1 : 23.30, W.1 : 8.00, T.1 : 4.90, L.1 : 49.00