Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 45.00, Diametri i jashtëm : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 44.50, Diametri i jashtëm : 115.0, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 49.00, Tension : 24, Diametri i jashtëm : 117.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 37.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 46.50, Tension : 12, Diametri i jashtëm : 119.50, Diodes : 12, Diode Amp. : 35, B+ : 42.00, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 48.00, Diametri i jashtëm : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 42.50, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 126.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 43.50, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 44.00, Diametri i jashtëm : 115.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 38.50, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 39.50, Tension : 12, Diametri i jashtëm : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 13.50, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 117.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 41.50, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 118.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 13.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 39.50, Tension : 12, Diametri i jashtëm : 117.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 37.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 45.00, Diametri i jashtëm : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 36.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 49.00, Diametri i jashtëm : 117.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 37.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 41.50, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 39.50, Tension : 12, Diametri i jashtëm : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 11.00, B+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 42.00, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 13.50, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 24, Diametri i brendshëm : 45.00, Diametri i jashtëm : 115.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 36.50, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diodes : 8, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 34.00, Diametri i jashtëm : 103.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 27.50, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 40.00, Diametri i jashtëm : 120.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 13.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Tension : 12, Diametri i brendshëm : 39.50, Diametri i jashtëm : 119.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 13.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues dhe rregullatorë të makinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 45.00, Tension : 12, Diametri i jashtëm : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25