Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 10.00, Diametri i jashtëm : 30.00, lartësi : 9.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 10.00, Diametri i jashtëm : 30.00, lartësi : 9.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 10.00, Diametri i jashtëm : 30.00, lartësi : 9.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 10.00, Diametri i jashtëm : 30.00, lartësi : 9.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 10.00, Diametri i jashtëm : 30.00, lartësi : 9.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 10.00, Diametri i jashtëm : 30.00, lartësi : 9.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: Skf
Diametri i brendshëm : 10.00, Diametri i jashtëm : 30.00, lartësi : 9.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 12.00, Diametri i jashtëm : 32.00, lartësi : 10.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: AS-PL Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: FAG Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NSK Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: NTN Replacement for: Bearing
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00
Kategori: Placentë Producer: SKF Replacement for: Skf
Diametri i brendshëm : 15.00, Diametri i jashtëm : 35.00, lartësi : 11.00