Kategori: Fermo të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  O.D.1 : 33.00, H.1 : 1.30
  Kategori: Fermo të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
  O.D.1 : 36.80, H.1 : 1.50
  Kategori: Fermo të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL
  I.D.1 : 31.50, O.D.1 : 37.00, H.1 : 1.50
  Kategori: Fermo të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL