Produktët në faqe:
Gjetur nga VALEO D6RA
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : ACW, Madhësi A : 76.00, Madhësi B : 32.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 3, L.1 : 218.00, O.1 : 123.00, O.2 : 32.00, O.3 : 111.00, C.1 : 12.50, C.2 : 12.00, C.3 : 12.50
Gjetur nga VALEO D6RA
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : ACW, Madhësi A : 76.00, Madhësi B : 33.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 3, L.1 : 215.00, O.1 : 122.00, O.2 : 32.00, O.3 : 112.00
0
Lista alternative
Gjetur nga VALEO D6RA168
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.20, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 82.50, Madhësi B : 27.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 2, L.1 : 216.00, O.1 : 105.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5
Gjetur nga VALEO D6RA92
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.2, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 82.50, Madhësi B : 19.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 217.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Gjetur nga VALEO D6RA82
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 82.00, Madhësi B : 19.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 219.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Gjetur nga VALEO D6RA22
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 76.00, Madhësi B : 16.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 217.00, O.1 : 105.00, C.1 : 10.50, C.2 : 10.50
Gjetur nga VALEO D6RA112
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.70, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 66.00, Madhësi B : -1.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 10, 11, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 267.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 75.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Gjetur nga VALEO D6RA133
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 66.00, Madhësi B : -0.50, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 4, Numri i vrimëve ndërprerë : 4, L.1 : 213.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Gjetur nga VALEO D6RA109
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.40, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 66.00, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 10. 11. 12. 13, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 227.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00
0
Lista alternative
Gjetur nga VALEO D6RA109
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.40, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 66.00, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 10.11.12.13, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 228.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
0
Lista alternative
Gjetur nga VALEO D6RA190
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.40, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 62.00, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 224.50, O.1 : 85.00, O.2 : 119.50, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
0
Lista alternative
Gjetur nga VALEO D6RA12
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Tension : 12, Fuqia : 1.40, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 62.00, Madhësi B : 2.50, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 2, L.1 : 240.50, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25, C.3 : 9.00
Gjetur nga VALEO D6RA48
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Tension : 12, Fuqia : 0.70, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 68.00, Madhësi B : 18.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 183.00, O.1 : 105.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00
Gjetur nga VALEO D6RA92
Kategori: Motorino Producer: Delco Replacement for: DELCO
Tension : 12, Fuqia : 1.20, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 82.50, Madhësi B : 18.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 212.00, O.1 : 116.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Gjetur nga VALEO D6RA92
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 82.50, Madhësi B : 18.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 216.00, O.1 : 115.00, C.1 : M12x1.75, C.2 : 10.50
Gjetur nga VALEO D6RA112
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.70, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 66, Madhësi B : 0.00, Numri i dhëmbëve : 11, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 10. 11, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 239.00, O.1 : 105.00, O.2 : 94.00, O.3 : 74.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5
Gjetur nga VALEO D6RA162
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 0.90, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 68.00, Madhësi B : 18.50, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, C.1 : 9.00, C.2 : 9.00
Gjetur nga VALEO D6RA62
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 0.90, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 68.00, Madhësi B : 18.50, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i vrimëve në kokën : 2, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, C.1 : 8.50, C.2 : 8.50
Gjetur nga VALEO D6RA133
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 66.00, Madhësi B : -1.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën : 4, Numri i vrimëve ndërprerë : 4, L.1 : 208.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Gjetur nga VALEO D6RA133
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 66.00, Madhësi B : -1.00, Numri i dhëmbëve : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën : 4, Numri i vrimëve ndërprerë : 4, L.1 : 209.00, O.1 : 105.00, O.2 : 73.00, O.3 : 22.00, O.4 : 65.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5, C.4 : M10x1.5
Gjetur nga VALEO D6RA10
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 0.90, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M10x1.5
Gjetur nga VALEO D6RA10
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 0.90, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 1, L.1 : 209.00, O.1 : 85.00, O.2 : 120.00, O.3 : 85.00, C.1 : 9.50, C.2 : 9.50, C.3 : M8x1.25
Gjetur nga VALEO D6RA15
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.20, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi A : 62.00, Madhësi B : 27.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i vrimëve në kokën : 2, Numri i vrimëve ndërprerë : 2, L.1 : 212.00, O.1 : 90.00, C.1 : M8x1.25, C.2 : M8x1.25
Gjetur nga VALEO D6RA16
Kategori: Motorino Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Tension : 12, Fuqia : 1.10, Rrotuluesi i motorinos : CW, Madhësi B : -5.00, Numri i dhëmbëve : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) : 9. 10, Numri i vrimëve në kokën : 3, Numri i vrimëve ndërprerë : 3, L.1 : 213.00, O.1 : 120.00, O.2 : 85.00, O.3 : 85.00, C.1 : M10x1.5, C.2 : M10x1.5, C.3 : M10x1.5