Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 34.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 45.20, Gjerësi : 49.20, L.3 : 41.60, L.2 : 33.70, D.1 : 31.80, Numri i kanaleve : 1
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 40.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 50.00, Gjerësi : 38.20, L.3 : 14.90, L.2 : 7.70, D.1 : 33.00, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 42.60, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.10, Gjerësi : 38.20, L.3 : 14.30, D.1 : 34.00, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 36.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 62.00, Gjerësi : 37.70, L.3 : 14.60, L.2 : 9.00, D.1 : 35.00, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 38.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 46.00, Gjerësi : 32.00, L.3 : 24.20, D.1 : 23.20, Numri i kanaleve : 1
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 35.40, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 43.30, Gjerësi : 14.10, L.3 : 7.70, L.2 : -0.50, D.1 : 6.60, Numri i kanaleve : 1
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.90, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 46.20, Gjerësi : 42.10, L.3 : 34.50, D.1 : 33.40, Numri i kanaleve : 1
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 38.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 46.00, Gjerësi : 22.10, L.3 : 14.60, L.2 : 7.00, D.1 : 5.40, Numri i kanaleve : 1
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 36.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 49.90, Gjerësi : 37.30, L.3 : 14.50, D.1 : 22.20, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.90, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 37.20, L.3 : 14.40, L.2 : 0.50, D.1 : 27.30, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 56.10, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 68.60, Gjerësi : 37.50, L.3 : 13.30, L.2 : 0.30, D.1 : 27.10, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 53.80, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 65.00, Gjerësi : 35.60, L.3 : 10.00, L.2 : 0.40, D.1 : 23.30, Numri i kanaleve : 2
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 59.90, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 76.90, Gjerësi : 42.10, L.3 : 8.40, L.2 : 0.60, D.1 : 30.00, Numri i kanaleve : 9
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 60.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 77.00, Gjerësi : 49.00, L.3 : 8.07, L.2 : 0.50, D.1 : 37.50, Numri i kanaleve : 11
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 49.70, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 72.10, Gjerësi : 42.00, L.3 : 11.20, L.2 : 0.60, D.1 : 31.00, Numri i kanaleve : 8
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 55.90, Gjerësi : 49.00, L.3 : 33.30, L.2 : 10.60, D.1 : 33.60, Numri i kanaleve : 4
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes : 17, Diametri i rrotës : 62, Gjerësi : 16.4, Numri i kanaleve : 1
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 41.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 25.00, L.3 : 3.40, L.2 : 0.20, D.1 : 18.50, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 41.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 54.00, Gjerësi : 27.50, L.3 : 7.90, L.2 : 0.50, D.1 : 18.00, Numri i kanaleve : 5
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 40.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 54.00, Gjerësi : 37.50, L.3 : 17.80, L.2 : 0.50, D.1 : 29.50, Numri i kanaleve : 5
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.90, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 50.00, Gjerësi : 29.00, L.3 : 5.40, L.2 : 0.30, D.1 : 24.70, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 42.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 54.40, Gjerësi : 38.50, L.3 : 8.70, L.2 : 1.00, D.1 : 28.30, Numri i kanaleve : 8
0
Lista alternative
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 43.00, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 56.00, Gjerësi : 28.00, L.3 : 7.90, L.2 : 4.05, D.1 : 17.90, Numri i kanaleve : 5
Kategori: Pulexha të makinës së rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 71.60, Diametri i vrimës së boshtes : 17.00, Diametri i rrotës : 85.80, Gjerësi : 34.00, L.3 : 5.30, L.2 : 0.50, D.1 : 21.40, Numri i kanaleve : 7