Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 27.30, Diametri i jashtëm : 90.20, L. : 13.70
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 26.00, Diametri i jashtëm : 87.70, L. : 16.50
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 22.40, Diametri i jashtëm : 73.40, L. : 13.30
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 22.40, Diametri i jashtëm : 70.00, L. : 13.30
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 19.20, Diametri i jashtëm : 63.90, L. : 14.20
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 21.40, Diametri i jashtëm : 67.80, L. : 11.40
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 22.60, Diametri i jashtëm : 90.50, L. : 13.30
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 22.50, Diametri i jashtëm : 75.00, L. : 14.50
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 24.80, Diametri i jashtëm : 74.00, L. : 12.00
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 14.70, Diametri i jashtëm : 68.00, L. : 6.20
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm : 20.00, Diametri i jashtëm : 70.00, L. : 14.40
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm : 14.00, Diametri i jashtëm : 52.40, L. : 4.00
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm : 14.20, Diametri i jashtëm : 59.60, L. : 4.20
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm : 20.50, Diametri i jashtëm : 69.00, L. : 5.00
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm : 13.80, Diametri i jashtëm : 52.30, L. : 5.30
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Valeo
Diametri i brendshëm : 16.60 , Diametri i jashtëm : 59.40 , L. : 8.60
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Diametri i brendshëm : 22.50, Diametri i jashtëm : 75.00, L. : 16.00
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Diametri i brendshëm : 22.00, Diametri i jashtëm : 81.40, L. : 6.00
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Diametri i brendshëm : 18.70, Diametri i jashtëm : 76.70, L. : 7.70
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Ford
Diametri i brendshëm : 19.60, Diametri i jashtëm : 72.50, L. : 5.60
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Perkins
Diametri i brendshëm : 21.40, Diametri i jashtëm : 86.00, L. : 14.50
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
I.D.2 : 20.90, O.D.2 : 85.50, H.2 : 14.00, L. : 13.50
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Diametri i brendshëm : 26.40 , Diametri i jashtëm : 89.00 , L. : 15.30
Kategori: Mbulesa të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Ford
Diametri i brendshëm : 14.00, Diametri i jashtëm : 62.50, L. : 4.40