Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 54.60, Terminals. : 3
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 54.15, Terminals. : 4
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 59.00, Terminals. : 3
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Kategori: Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 59.00, Terminals. : 3
Kategori: Të tjera Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 77.00, L.1 : 150.00, W.1 : 110.50
Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 27.00, Diametri i jashtëm : 50.00, O.D.2 : 27.80, L. : 45.50
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 55.00, I.D.2 : 28.00, Diametri i jashtëm : 56.80, O.D.2 : 33.00, L. : 61.30, L.2 : 53.00
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 59.50, I.D.2 : 31.00, Diametri i jashtëm : 61.00, O.D.2 : 36.00, L. : 76.50, L.2 : 67.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 59.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 59.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 54.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 54.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 54.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 54.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 50.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 50.50