Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 6.20, Diametri i jashtëm : 13.45, L. : 18.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 54.50, Diametri i jashtëm : 61.40, T.1 : 2.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 54.50, Diametri i jashtëm : 61.40, T.1 : 2.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 14.10 , W. : 14.80 , L. : 32.80
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 18.50, Diametri i jashtëm : 50.00, T.1 : 0.80
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Diametri i brendshëm : 34.00, Diametri i jashtëm : 55.00 , T.1 : 2.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Diametri i brendshëm : 45.80, Diametri i jashtëm : 51.30, T.1 : 3.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
W. : 84.00, L. : 74.00, T.1 : 3.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Diametri i brendshëm : 8.90, Diametri i jashtëm : 22.50, L. : 33.00, T.1 : 13.20
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Diametri i brendshëm : 7.50, Diametri i jashtëm : 14.00, O.D.2 : 11.10, H.1 : 6.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Komatsu
Diametri i brendshëm : 22.10 , I.D.2 : 14.10 , Diametri i jashtëm : 29.50 , O.D.2 : 25.60 , T.1 : 8.10
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Universal
H.1 : 28.60, W. : 22.20, T.1 : 13.10
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Diametri i jashtëm : 7.90, H.1 : 11.20, W. : 14.80
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Diametri i brendshëm : 13.00, Diametri i jashtëm : 34.00, T.1 : 1.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.2 : 27.50, W. : 40.00, T.1 : 22.50
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i jashtëm : 54.98, H.1 : 1.50
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 23.00, Diametri i jashtëm : 71.40, T.1 : 2.15
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 19.80, Diametri i jashtëm : 51.00, T.1 : 0.8
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 45.80, Diametri i jashtëm : 55.60, T.1 : 1.30
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 23.00, Diametri i jashtëm : 34.00, T.1 : 1.05
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 19.70, Diametri i jashtëm : 50.00, T.1 : 0.90
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 14.00, Diametri i jashtëm : 44.50, T.1 : 1.12
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 6.10, Diametri i jashtëm : 12.80, L. : 38.00
Kategori: Izolues të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 6.10, Diametri i jashtëm : 12.40, H.1 : 1.60