Kategori: Zimmering Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 20.00, O.D.1 : 35.00, H.1 : 7.00
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Kategori: Zimmering Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 15.00, O.D.1 : 32.00, H.1 : 7.00
Kategori: Gominat hermetike të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
0
Lista alternative
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Kategori: Zimmering Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.80, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Kategori: Zimmering Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 5.00
Kategori: Zimmering Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
I.D.1 : 14.00, O.D.1 : 30.00, H.1 : 7.00
Kategori: Ingranazhe të rotorëve të motorinos Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
O.D.1 : 20.20, H.1 : 34.00, Teeths : 15
Kategori: Konektorë të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : M4x0.7, L.1 : 11.60
Kategori: Lidhëset tek furçëmbajtësit e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 16.80, L.1 : 11.60
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 12.15, I.D.1 : 13.00, O.D.1 : 16.60, O.D.1 : 17.20, H.1 : 2.00, H.1 : 4.80
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, H.1 : 2.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 17.00, O.D.1 : 20.80, H.1 : 2.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
W.1 : 6.00, L.1 : 31.90, T.1 : 4.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 26.00, O.D.1 : 51.40, W.1 : 25.60, T.1 : 1.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 21.80, O.D.1 : 45.50, W.1 : 22.80, T.1 : 1.00
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
Kategori: Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 29.00, O.D.1 : 58.30, W.1 : 29.40, T.1 : 1.30
0
Lista alternative