Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 54.60, Terminals. : 3
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 54.15, Terminals. : 4
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 59.00, Terminals. : 3
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 59.00, Terminals. : 3
Kategori: Të tjera Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 77.00, L.1 : 150.00, W.1 : 110.50
Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 27.80, L.1 : 45.50
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 55.00, I.D.2 : 28.00, O.D.1 : 56.80, O.D.2 : 33.00, L.1 : 61.30, L.2 : 53.00
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.1 : 59.50, I.D.2 : 31.00, O.D.1 : 61.00, O.D.2 : 36.00, L.1 : 76.50, L.2 : 67.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 59.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 59.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 54.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 54.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 54.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 54.80, H.1 : 43.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, Terminals. : 3
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 54.70, H.1 : 50.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, Terminals. : 3
0
Lista alternative
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 55.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
O.D.1 : 50.00