Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.60, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.00, L.B+ : 15.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, Terminals. : 4, L.Coil bolt : 11.00, L.B+ : 20.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 59.00, B+ : M10x1.5, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 18.20, L.B+ : 24.00
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 17.30, H.1 : 17.00, W.1 : 40.00, L.1 : 51.00, T.1 : 3.50
Kategori: Screws Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 30.00, d. : M5x0.8, D.1 : 8.80, b.1 : 14.20, d.2 : 4.40, k.1 : 3.20, m.1 : T25
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 59.00, B+ : M10x1.5, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 17.00, L.B+ : 24.00
Kategori: Të tjera Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
H.1 : 77.00, L.1 : 150.00, W.1 : 110.50
Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 27.00, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 27.80, L.1 : 45.50
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 28.50, O.D.1 : 56.80, L.1 : 61.30
Kategori: Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 6.50, H.1 : 18.00, W.1 : 39.50, L.1 : 52.00, T.1 : 4.00
Kategori: Bobina e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
Kategori: Bazamentet e automateve të makinës të rrymës së vazhduarbazament i automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 61.00, L.1 : 77.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 55.00, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00, L.B+ : 19.60
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 59.00, B+ : M10x1.5, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 15.00, L.B+ : 20.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 59.50, B+ : M10x1.5, Coil bolt : M10x1.5, L.Coil bolt : 15.00, L.B+ : 20.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 55.00, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00, L.B+ : 20.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00, L.B+ : 30.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00, L.B+ : 19.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.00, L.B+ : 20.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 9.30, L.B+ : 19.50
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.50, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 10.50, L.B+ : 20.40
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 54.70, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 7.70, L.B+ : 22.70
0
Lista alternative
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 55.00, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 12.00, L.B+ : 22.00
Kategori: Kapsulat e automateve të makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
O.D.1 : 50.00, B+ : M8x1.25, Coil bolt : M8x1.25, L.Coil bolt : 11.50, L.B+ : 21.50