Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 2.00
  Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 2.00
  Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
  Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
  I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
  Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
  I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
  Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
  I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
  0
  Lista alternative
  Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
  I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
  Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
  I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
  Kategori: Oring Producer: AS-PL
  I.D.1 : 63.00, O.D.1 : 67.10, H.1 : 1.90
  Kategori: Oring Producer: AS-PL
  I.D.1 : 72.20, O.D.1 : 76.50, H.1 : 1.60
  Kategori: Oring Producer: AS-PL
  I.D.1 : 60.80, O.D.1 : 65.60, H.1 : 1.90
  Kategori: Oring Producer: AS-PL
  I.D.1 : 72.40, O.D.1 : 77.20, H.1 : 1.70
  Kategori: Oring Producer: AS-PL
  I.D.1 : 60.30, O.D.1 : 65.60, H.1 : 2.00
  Kategori: Oring Producer: AS-PL
  I.D.1 : 4.70, O.D.1 : 7.30, H.1 : 1.30
  Kategori: Gomina pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL