Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Numri i paretëve : 29, I.D.1 : 22.10, Diametri i rotorës : 75.00, H.1 : 53.00
  0
  Lista alternative
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Numri i paretëve : 29, Diametri i rotorës : 74.00, H.1 : 52.00
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Numri i paretëve : 33, I.D.1 : 18.80, Diametri i rotorës : 69.00, H.1 : 42.00
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  Numri i paretëve : 19, I.D.1 : 12.00, Diametri i rotorës : 49.00, H.1 : 35.60
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
  I.D.1 : 12.00, Diametri i rotorës : 48.40, H.1 : 42.70
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Elmot
  Numri i paretëve : 27, I.D.1 : 17.00, Diametri i rotorës : 45.50, H.1 : 43.00
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Elmot
  Numri i paretëve : 33, I.D.1 : 17.00, Diametri i rotorës : 45.60, H.1 : 42.70
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL