Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Bosch Replacement for: BOSCH
  Numri i dhëmbëve : 19, O.D.1 : 91.00, Numri i prestarëve : 7, O.D.2 : 18.00, L.1 : 139.00, O.D.1 : 72.00, No. of teeth : 41, L.1 : 130.00, Rrotullim : CW, Splines : 14
  Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  Numri i dhëmbëve : 11, O.D.1 : 76.00, Numri i prestarëve : 9, I.D.1 : 16.00, O.D.2 : 12.00, O.D.1 : 54.00, L.1 : 132.00, O.D.2 : 28.50, No. of teeth : 56, L.1 : 91.00, L.2 : 47.00, Rrotullim : ACW, Splines : 9
  Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika Replacement for: ISKRA / LETRIKA
  Numri i dhëmbëve : 9, O.D.1 : 89.00, Numri i prestarëve : 6, I.D.1 : 14.00, O.D.2 : 14.00, O.D.1 : 62.00, L.1 : 174.00, O.D.2 : 34.00, No. of teeth : 42, L.1 : 82.50, L.2 : 19.50, Rrotullim : CW, Splines : 12
  Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: DELCO
  Numri i dhëmbëve : 21, Numri i prestarëve : 7, O.D.1 : 77.00, O.D.2 : 12.00, L.1 : 115.50, O.D.1 : 61.50, No. of teeth : 44, L.1 : 131.00, Rrotullim : CW, Splines : 14
  Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  Numri i dhëmbëve : 41, O.D.1 : 64.00, L.1 : 126.50
  Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  Numri i dhëmbëve : 22, Numri i prestarëve : 12, O.D.1 : 62.00, O.D.1 : 64.00, L.1 : 130.50, No. of teeth : 41, L.1 : 103.50, L.2 : 61.00, Rrotullim : CW, Splines : 12
  Kategori: Ingranazhet e makinës të rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika
  Kategori: Ingranazhet me boshtin e ingranaxheve e makinës të rrymës së vazhduar Producer: Letrika