Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
  O.D.1 : 4.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
  O.D.1 : 7.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
  O.D.1 : 5.50
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
  O.D.1 : 6.40
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
  O.D.1 : 8.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: FORD
  O.D.1 : 6.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  O.D.1 : 8.70
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
  O.D.1 : 6.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL