Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Producer: Gates Replacement for: BOSCH
    I.D.1 : 55.50, O.D.1 : 78.60, L.1 : 35.00, G. : 18
    Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL