Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Producer: Gates Replacement for: Bosch
    Diametri i vrimës së boshtes : 55.50, Diametri i rrotës : 78.60, Gjerësi : 35.00, Numri i kanaleve : 18
    Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Producer: AS-PL