Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: BOSCH
L.1 : 25.00, d. : M10x1.00, b.1 : 9.00, D.1 : 16.00, k.1 : 5.00, d.2 : 10.00
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 2.00
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 61.00, O.D.1 : 65.00, H.1 : 2.00
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
I.D.1 : 60.00, O.D.1 : 64.00, H.1 : 2.00
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: HITACHI
L.1 : 24.00, d. : M10x1.50, b.1 : 9.00
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 31.00, O.D.1 : 38.00, H.1 : 3.50
0
Lista alternative
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Kategori: Oring Producer: AS-PL Replacement for: LUCAS
I.D.1 : 73.00, O.D.1 : 76.60, H.1 : 1.80
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: MITSUBISHI
L.1 : 27.00, d. : M10x1.0, D.1 : 14.00, k.1 : 6.00, d.2 : 10.00, m.1 : S14
Kategori: Hyrje/ dalje pompash të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: DENSO
L.1 : 24.00, d. : M10x1.25, b.1 : 11.00
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 19.50, d. : M10x1.5
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 30.00, d. : UNF 3/8 -24, D.1 : 14.00, k.1 : 5.40, d.2 : 8.30, m.1 : S14
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 24.50, d. : M10x1.0, D.1 : 14.00, k.1 : 5.00, d.2 : 8.00, m.1 : S14
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 32.00, d. : M10x1.0, D.1 : 16.00, k.1 : 7.00, d.2 : 9.00
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 30.00, d. : M10x1.0, D.1 : 14.00, k.1 : 5.00, d.2 : 8.00, m.1 : S14
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 28.00, d. : M12x1.0, D.1 : 17.00, k.1 : 6.00, d.2 : 11.70
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 29.30, d. : M12x1.0, D.1 : 17.00, k.1 : 7.70, d.2 : 10.10
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 24.00, d. : M12x1.0, D.1 : 17.00, k.1 : 4.30, d.2 : 10.30
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 31.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, k.1 : 8.00, d.2 : 8.50
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 28.00, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, k.1 : 7.30, d.2 : 8.70
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 30.20, d. : M10x1.5, D.1 : 16.00, k.1 : 6.00, d.2 : 8.50
Kategori: Komplete ndreqëse të pompave të makinës të rrymës së alternuar Producer: AS-PL Replacement for: UNIVERSAL
L.1 : 30.00, d. : M10x1.25, D.1 : 14.00, k.1 : 5.50, d.2 : 8.00, m.1 : S14