Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
I.D.1 : 120.50, Diametri i jashtëm : 111.00, O.D.1 : 125.00, Diodes : 6, B+ : 20.50, B+thread : M8x1.25
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 36.00, B+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.60, Diametri i jashtëm : 110.50, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Mounting dist. : 85.00
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 37, Diametri i jashtëm : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, Mounting dist. : 85
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.60, Diametri i jashtëm : 110.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 32.60, B+thread : M6x1.0, Mounting dist. : 65
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.70, Diametri i jashtëm : 110.40, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 31.90, B+thread : M8X1.25, D+ : 20.20, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.50, Diametri i jashtëm : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 34.00, B+thread : M6x1.0, D+ : 20.00, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 113.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : , B+ : 32.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 21.00, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 34.50, Diametri i jashtëm : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 34.00, B+thread : M8x1.25, D+ : 20.50, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.60, Diametri i jashtëm : 110.00, H.1 : 56.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, D+ : 20.20, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 34.00, Diametri i jashtëm : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 33.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 19.00, D+thread : M4x0.7
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 112.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, B+ : 34.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 17.50, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 113.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 50, Source : , B+ : 32.50, B+thread : M6x1.0, D+ : 21.00, D+thread : M5x0.8
0
Lista alternative
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.60, Diametri i jashtëm : 123.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 34.50, B+thread : M6x1.0/M8x1.25, Mounting dist. : 65.00
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 123.00, H.1 : 58.20, Diodes : 14, Diode Amp. : 50, B+ : 32.30, B+thread : M8X1.25, D+ : 32.90, D+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 125.00, Diodes : 14, Diode Amp. : 50, B+ : 33.00, B+thread : M8x1.25, D+ : 33.00, D+thread : M6x1.0, Mounting dist. : 53.00
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.60, Diametri i jashtëm : 123.30, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 31.80, B+thread : M8X1.25, Mounting dist. : 65
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 122.90, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, Mounting dist. : 65
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 123.40, Diodes : 8, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, D+ : 21.90, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 41.80, Diametri i jashtëm : 122.90, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, Source : , B+ : 31.80, B+thread : M8X1.25, D+ : 21.70, D+thread : M5x0.8, Mounting dist. : 65
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 123.30, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 32.00, B+thread : M8X1.25, D+ : 22.00, D+thread : M5x0.8, Mounting dist. : 65
0
Lista alternative
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 124.00, Diodes : 8, B+ : 31.70, B+thread : M8X1.25, D+ : 22.00, D+thread : M5x0.8
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 35.00, Diametri i jashtëm : 123.00, H.1 : 59.70, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 35.00, B+thread : M6x1.0/M8x1.25, D+ : 33.00, D+thread : M6x1.0
Kategori: Përforcues Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 36.50, Diametri i jashtëm : 123.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 34.00, B+thread : M8x1.25 M6x1.0, D+ : 21.50, D+thread : M5x0.8