Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 7.30, Diametri i jashtëm : 9.70, L. : 44.50
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm : 7.30, Diametri i jashtëm : 9.70, L. : 44.50
0
Lista alternative
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm : 7.25, L. : 18.00
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.00, W. : 34.00, L. : 39.00
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.00, W. : 34.00, L. : 39.00
0
Lista alternative
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.65, W. : 33.00, L. : 42.50
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.65, W. : 33.00, L. : 42.50
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm : 8.40, Diametri i jashtëm : 10.50, L. : 16.50
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Diametri i brendshëm : 21.50, Diametri i jashtëm : 24.00, L. : 34.00
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Diametri i brendshëm : 21.50, Diametri i jashtëm : 24.00, L. : 34.00
0
Lista alternative
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Diametri i brendshëm : 6.20, Diametri i jashtëm : 8.00, H.1 : 14.00
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Diametri i brendshëm : 5.80, Diametri i jashtëm : 8.00, L. : 50.50
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Diametri i brendshëm : 5.80, Diametri i jashtëm : 8.00, L. : 50.50
0
Lista alternative
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i jashtëm : 9.70, H.1 : 44.20
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i jashtëm : 29.00, H.1 : 39.00
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
W. : 33.35, L. : 34.00, T.1 : 1.15
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i jashtëm : 10.00, H.1 : 32.50
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
H.1 : 27.50, W. : 26.30, T.1 : 1.15
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i jashtëm : 9.60, L. : 38.00
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
W. : 28.00, L. : 27.40, T.1 : 1.20
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i jashtëm : 10.00, L. : 39.00
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
Diametri i brendshëm : 7.30, Diametri i jashtëm : 10.00, L. : 41.30
Kategori: Sustat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Producer: AS-PL
W. : 30.00, L. : 28.75, T.1 : 1.00