Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
    Αριθμός δοντίων : 8, Ισχύς : 0.85, Αριθμός κόπτων : 10, Τάση : 12, Αριθμός δοντίων/σπλιν : 10, I.D.1 : 11.00, O.D.1 : 23.50, Αριθμός περσίδων : 21, O.D.2 : 44.70, O.D.1 : 50.00, O.D.2 : 28.00, L.1 : 41.60, O.D.3 : 10.00, L.2 : 12.40, L.1 : 155.00, Περιστροφή : CW, L.2 : 12.00
    Κατηγορία: Ρότορες εκκινητήρων Producer: AS-PL